Telefoon: 06-10187245

Mail: info@dietistcaroline.nl

Locaties: Leiden, Oegstgeest, Leidschendam en Rijswijk

Samenwerking met verwijzers

Samenwerking met verwijzers en andere disciplines is een speerpunt voor mijn praktijk. Het doel is dat we samen een goede zorg richting de patiënt kunnen verlenen, de lijntjes kort kunnen houden én eenduidige informatie kunnen verstrekken.

  • Om op een handige wijze een patiënt door te verwijzen kunt u gebruik maken van het verwijsformulier (download PDF hier). Deze kunt u uitprinten en ingevuld meegeven aan de patiënt.
  • Als u vanwege gebruiksgemak graag geprinte verwijsfomulieren wilt ontvangen, reageert u dan hieronder via het contactformulier en laat uw gegevens achter.

Contactformulier

De formulieren worden dan zo snel mogelijk bij u afgeleverd.

Rapportage

Naar aanleiding van uw verwijzing ontvangt u een rapportage, waarin de bevindingen en het behandelplan zijn opgenomen. Uiteraard ben ik altijd bereid om hierop een toelichting te geven.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheid tot doorverwijzen naar de diëtist kijkt u dan op Artsenwijzer Diëtetiek.

Locaties van de praktijk en huisbezoeken

Ik werk vanuit diverse locaties in de regio Zuid-Holland; een actueel overzicht treft u hier. Daarnaast is het voor patiënten mogelijk om een huisbezoek aan te vragen. Indien dit nodig is, vraag ik u om dit aan te geven op het verwijsformulier.

Folders

Natuurlijk stel ik met plezier foldermateriaal beschikbaar voor in uw wachtkamer. Mocht u hierin interesse hebben, dan breng ik het graag bij uw praktijk langs.

Mijn folder is hier te downloaden (PDF).

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met mij op.