Telefoon: 06-10187245

Mail: info@dietistcaroline.nl

Locaties: Leiden, Oegstgeest, Leidschendam en Rijswijk

Werkwijze

Het intakegesprek/ eerste gesprek

De werkwijze is als volgt; tijdens het intakegesprek zal de diëtist vragen wat uw persoonlijke situatie is en wat u wilt bereiken. Er zal een uitgebreide anamnese worden afgenomen, waarbij informatie wordt verzameld over uw lichamelijke klachten, persoonlijke omstandigheden, leefgewoonten, huidig eetpatroon en persoonlijke wensen en doelen. Deze gegevens vormen een basis voor het advies en wordt samen met u opgesteld. (Het eerste gesprek duurt 45-60 minuten.)

Het tweede gesprek

In dit gesprek wordt onder andere het uitgewerkte advies besproken. Verdere vragen en ervaringen omtrent het dieetadvies kunnen uiteraard ook worden besproken. (Het tweede gesprek duurt 30 minuten.)

Vervolggesprekken

Tijdens de vervolggesprekken zal gekeken worden naar de voortgang. Er wordt veel aandacht besteed aan motivatie en coaching. De veranderingen in de voeding worden geëvalueerd en de doelen worden zo nodig bijgesteld. De problemen of waar u eventueel tegenaan zou lopen worden besproken. Hierbij gaan we uit van uw eigen wensen en mogelijkheden. Een advies van diëtist Caroline de Smit is altijd maatwerk, dat wil zeggen zowel haalbaar áls effectief op de lange termijn. (Een vervolg gesprek duurt 15 tot 30 minuten.)

Huisbezoek

Tevens is het mogelijk om een huisbezoek aan te vragen op medische indicatie.